ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 1. седницe I Великог већа, одржанe 17. јануара 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 17. јануар 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 1. седници I Великог већа одлучио о 38 предмета 


I
У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7910/2015, Уж-7440/2016, Уж-8031/2016, Уж-8922/2016, Уж-9052/2016, Уж-9054/2016, Уж-9059/2016, Уж-9461/2016, Уж-9464/2016, Уж-9628/2016,  Уж-9802/2016, Уж-9809/2016, Уж-9902/2016, Уж-9905/2016, Уж-823/2017, Уж-3065/2017, Уж-3208/2017, Уж-9161/2017, Уж-8200/2018, Уж-9021/2018, Уж-9023/2018, Уж-9024/2018, Уж-9025/2018, Уж-9800/2018, Уж-11211/2018, Уж-11456/2018, Уж-11458/2018, Уж-11467/2018, Уж-11512/2018, Уж-11516/2018, Уж-11521/2018, Уж-11525/2018, Уж-11528/2018, Уж-11530/2018, Уж-11539/2018 и Уж-11548/2018

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-6357/2016

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-971/2018

 


• На врх странице