ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 23. седницe II Великог већа, одржанe 24. децембар 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


понедељак, 24. децембар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 23. седници II Великог већа одлучио о 29 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање неуставности у предмету IУз-266/2017

II У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-109/2018, да је за поступање надлежна Градска управа града Суботица - Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове - Служба за инспекцијско-надзорне послове

- у предмету IIIУ-226/2018, да је за вођење поступка и одлучивање о повреди права на суђење у разумном року надлежан Апелациони суд у Београду

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-31/2015, Уж-5794/2015,  Уж-26/2016, Уж-821/2016, Уж-2040/2016, Уж-6226/2016, Уж-6314/2016, Уж-6415/2016, Уж-7006/2016, Уж-8020/2016, Уж-9437/2016, Уж-9587/2016, Уж-103/2017, Уж-2430/2017, Уж-4542/2017 и Уж-10291/2018

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-6106/2016 и Уж-7868/2017

- одложио извршење пресуде до доношења одлуке Уставног суда по уставној жалби у предмету Уж-12392/2018

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-2565/2017, Уж-2936/2017, Уж-684/2018, Уж-1002/2018, Уж-2014/2018, Уж-2025/2018 и Уж-3688/2018

 


• На врх странице