ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 23. седницe I Великог већа, одржанe 24. децембра 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


понедељак, 24. децембар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 23. седници I Великог већа одлучио о 21 предмету

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-242/2018, да је за вођење поступка и одлучивање о повреди права на суђење у разумном року надлежан Виши суд у Новом Пазару

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2308/2016, Уж-3448/2016, Уж-3459/2016, Уж-4661/2016, Уж-5454/2016, Уж-7437/2016, Уж-7652/2016, Уж-7907/2016, Уж-8217/2016, Уж-8339/2016, Уж-8532/2016, Уж-8962/2016, Уж-9146/2016, Уж-9216/2016, Уж-9342/2016, Уж-807/2017, Уж-10900/2017 и Уж-11584/2017

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-1168/2016

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-2890/2018


• На врх странице