ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 22. седнице Уставног суда, одржане 24. децембра 2018. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


понедељак, 24. децембар 2018

Уставни суд је на 22. седници одлучио о 4 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању неуставности у предмету IУо-191/2018

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-5540/2016

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-13920/2018

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-1864/2017

 


• На врх странице