ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 20. седницe II Великог већа, одржанe 8. новембра 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 08. новембар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 20. седници II Великог већа одлучио о 30 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-6225/2015, Уж-3366/2016, Уж-3376/2016, Уж-4521/2016, Уж-4671/2016, Уж-4976/2016, Уж-9577/2016, Уж-803/2017, Уж-7134/2017, Уж-7909/2017, Уж-3122/2012 и Уж-3123/2012

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-6584/2014 и Уж-4331/2016 

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-6590/2016, Уж-3270/2017, Уж-4071/2017, Уж-7028/2017, Уж-7438/2017, Уж-7535/2017, Уж-8029/2017,  Уж-8321/2017, Уж-8621/2017, Уж-8968/2017, Уж-9518/2017, Уж-9528/2017, Уж-9534/2017, Уж-9773/2017, Уж-662/2018 и Уж-967/2018


• На врх странице