ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 19. седнице Уставног суда, одржане 8. новембра 2018. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 08. новембар 2018

Уставни суд је на 19. седници одлучио о 11 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању неуставности у предмету IУз-155/2014

- одбацио инцијативе у предмету IУз-175/2018

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању незаконитости у предмету IУо-67/2016

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-75/2016

- покренуо поступак за оцену уставности и законитости у предмету IУo-211/2016

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-257/2016

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-452/2015, Уж-1202/2016 и Уж-5269/2018 

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-1367/2016 и Уж-2165/2016  


• На врх странице