ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 17. седницe II Великог већа, одржанe 6. септембра 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 06. септембар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 17. седници II Великог већа одлучио о 15 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3124/2012, Уж-6401/2015, Уж-56/2016, Уж-783/2016, Уж-1565/2016, Уж-1646/2016, Уж-4023/2016, Уж-4568/2016, Уж-5645/2016, Уж-8216/2016 и Уж-1347/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-6882/2015 и Уж-6291/2016

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-6595/2016 и Уж-4306/2017


• На врх странице