ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 17. седницe I Великог већа, одржанe 6. септембра 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 06. септембар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 17. седници I Великог већа одлучио о 14 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7875/2015, Уж-1753/2016, Уж-4489/2016, Уж-6994/2016, Уж-7756/2016, Уж-7826/2016, Уж-8449/2016, Уж-8522/2016 и Уж-2491/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2268/2015, Уж-4432/2015, Уж-7041/2015, Уж-5097/2016 и Уж-7886/2016


• На врх странице