ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 16. седницe I Великог већа, одржанe 19. јула 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 19. јул 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 16. седници I Великог већа одлучио о 20 предметa

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-239/2017, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Сремској Митровици - Одељење у Шиду

- у предмету IIIУ-2/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Новом Саду

- у предмету IIIУ-16/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Новом Саду

- у предмету IIIУ-19/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Новом Саду

- у предмету IIIУ-23/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Новом Саду

- у предмету IIIУ-47/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Шапцу - Одељење у Владимирцима

 - у предмету IIIУ-68/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Шапцу - Одељење у Владимирцима

- у предмету IIIУ-70/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Шапцу - Одељење у Владимирцима

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-647/2016, Уж-1396/2016, Уж-1464/2016, Уж-2815/2016, Уж-5231/2016, Уж-5282/2016, Уж-5468/2016, Уж-7992/2016, Уж-8180/2016, Уж-2866/2017 и Уж-6193/2018

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-5497/2016

 

 

 

 

 


• На врх странице