ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 14. седницe II Великог већа, одржанe 28. јуна 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 28. јун 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 14. седници II Великог већа одлучио о 21 предмету

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-69/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Шапцу

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-875/2015, Уж-7513/2015, Уж-2824/2016, Уж-3806/2016, Уж-4330/2016, Уж-4338/2016, Уж-5014/2016, Уж-5263/2016, Уж-5279/2016, Уж-5281/2016, Уж-5949/2016, Уж-6528/2016, Уж-10056/2016, Уж-1609/2017 и Уж-1678/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-4633/2015, Уж-7717/2015, Уж-2216/2016, Уж-3238/2016 и Уж-4283/2016

 


• На врх странице