ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 13. седницe II Великог већа, одржанe 21. јуна 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 21. јун 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 13. седници II Великог већа одлучио о 31 предмету

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-11/2018, да је за поступање по жалби надлежан Виши суд у Ваљеву

- у предмету IIIУ-80/2018, да је за решавање по жалби надлежно Министарство финансија - Пореска управа - Сектор за пореско правне послове и координацију - Регионално одељење за другостепени поступак Нови Сад

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-965/2015, Уж-2592/2016, Уж-2809/2016, Уж-3012/2016, Уж-3950/2016, Уж-4139/2016, Уж-4730/2016, Уж-5127/2016, Уж-5315/2016, Уж-6210/2016, Уж-6485/2016, Уж-6630/2016, Уж-6733/2016, Уж-6958/2016, Уж-6980/2016, Уж-7171/2016, Уж-7841/2016, Уж-8378/2016, Уж-9358/2016, Уж-9863/2016, Уж-1292/2017, Уж-1302/2017 и Уж-3920/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-7959/2015, Уж-274/2016, Уж-3531/2016 и Уж-3683/2016

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-3798/2017

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-3522/2016

 


• На врх странице