ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 13. седницe I Великог већа, одржанe 21. јуна 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 21. јун 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 13. седници I Великог већа одлучио о 20 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-86/2015, Уж-183/2016, Уж-1550/2016, Уж-2601/2016, Уж-5687/2016, Уж-5701/2016, Уж-5772/2016, Уж-5780/2016, Уж-6238/2016, Уж-6360/2016, Уж-7581/2016, Уж-7654/2016 и Уж-9656/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-560/2016, Уж-3930/2016, Уж-5915/2016 и Уж-7109/2016

- обуставио поступкe по уставним жалбама у предметима Уж-422/2017, Уж-2536/2017 и Уж-2607/2017


• На врх странице