ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 10. седницe II Великог већа, одржанe 24. маја 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 24. мај 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 10. седници II Великог већа одлучио о 20 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио иницијативу у предмету IУз-36/2018

II У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-252/2017, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-8605/2015, Уж-2198/2016, Уж-2936/2016, Уж-3097/2016, Уж-3751/2016, Уж-4776/2016, Уж-7081/2016, Уж-9404/2016, Уж-1290/2017 и Уж-1297/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-103/2016, Уж-2062/2016, Уж-2711/2016, Уж-3088/2016, Уж-5585/2016 и Уж-9811/2016

- одбацио из процесних разлога уставне жалбе у предметима Уж-2184/2015 и Уж-6353/2015

 


• На врх странице