ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 10. седницe I Великог већа, одржанe 24. маја 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 24. мај 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 10. седници I Великог већа одлучио о 8 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-24/2018, да је за решавање по жалби надлежно Министарство финансија - Пореска управа- Сектор за пореско правне послове и координацију - Регионално одељење за другостепени поступка Нови Сад

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7989/2015, Уж-358/2016, Уж-4750/2016 и Уж-1099/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-134/2016, Уж-8027/2016, Уж-9317/2016

 


• На врх странице