ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 7. седницe II Великог већа, одржанe 5. априла 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 05. април 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 7. седници II Великог већа одлучио о 38 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- одбацио иницијативе у предмету IУо-244/2016

II У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-238/2017, да је за поступање по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року надлежан Виши суд у Новом Пазару

- у предмету IIIУ-251/2017, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

- у предмету IIIУ-256/2017, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

- у предмету IIIУ-258/2017, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1471/2015, Уж-2980/2015, Уж-3690/2015, Уж-3925/2015, Уж-5057/2015, Уж-5123/2015, Уж-8400/2015, Уж-1684/2016, Уж-2134/2016, Уж-2237/2016, Уж-3933/2016, Уж-4321/2016, Уж-4376/2016, Уж-4569/2016, Уж-4582/2016, Уж-5341/2016, Уж-5512/2016, Уж-6213/2016, Уж-6700/2016, Уж-7804/2016, Уж-7885/2016, Уж-9328/2016, Уж-10066/2016 и Уж-10067/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-616/2016, Уж-1375/2016, Уж-3312/2016, Уж-4190/2016, Уж-4329/2016, Уж-4828/2016, Уж-5885/2016

- одложио извршење пресуде до доношења одлуке Уставног суда по уставној жалби у предмету Уж-10009//2017

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-4706/2016

 


• На врх странице