ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 7. седницe I Великог већа, одржанe 5. априла 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 05. април 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 7. седници I Великог већа одлучио о 31 предмету

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-187/2017, да је за поступање по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року надлежан Привредни суд у Крагујевцу

- у предмету IIIУ-254/2017, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

- у предмету IIIУ-255/2017, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

- у предмету IIIУ-257/2017, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

- у предмету IIIУ-259/2017, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

- у предмету IIIУ-262/2017, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

- у предмету IIIУ-51/2018, да је за вођење поступка и одлучивање о повреди права на суђење у раузмном року надлежан Виши суд у Новом Пазару

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5979/2012, Уж-5544/2014, Уж-3962/2015, Уж-4047/2015, Уж-4974/2015, Уж-6030/2015, Уж-6109/2015, Уж-6774/2015, Уж-8132/2015, Уж-1364/2016, Уж-1991/2016, Уж-2048/2016, Уж-5197/2016, Уж-8257/2016 и Уж-10064/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-6631/2015, Уж-191/2016, Уж-637/2016, Уж-777/2016 и Уж-6682/2016

- обуставио поступкe по уставним жалбама у предметима Уж-6938/2016, Уж-544/2017 и Уж-4731/2017  

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-7712/2015

 


• На врх странице