ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 3. седнице Уставног суда, одржане 22. фебруара 2018. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 22. фебруар 2018

Уставни суд је на 3. седници одлучио о 6 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-81/2015

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-4668/2015

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-6810/2015

- одбацио из процесних разлога уставне жалбе у предметима Уж-9623/2013, Уж-3175/2015 и Уж-7806/2016

 

 


• На врх странице