ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 2. седницe I Великог већа, одржанe 25. јануара 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 25. јануар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 2. седници I Великог већа одлучио о 18 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-235/2017, да је за поступање по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року надлежан Прекршајни апeлациони суд

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1154/2015, Уж-5267/2015, Уж-7036/2015, Уж-7495/2015, Уж-7611/2015, Уж-8500/2015, Уж-1069/2016, Уж-1498/2016, Уж-4167/2016 и Уж-5857/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2428/2014, Уж-8231/2015, Уж-34/2016, Уж-852/2016 и Уж-1402/2016

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-221/2016 и Уж-7770/2016

 

 

 


• На врх странице