ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 26. седницe II Великог већа, одржанe 21. децембра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 21. децембар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 26. седници II Великог већа одлучио о 19 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио иницијативе у предмету IУз-165/2016

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1409/2014, Уж-7329/2014, Уж-3518/2015, Уж-4505/2015, Уж-5679/2015, Уж-7089/2015, Уж-8/2016, Уж-1204/2016, Уж-1380/2016, Уж-2201/2016, Уж-3742/2016, Уж-4435/2016 и Уж-6663/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2593/2014, Уж-9137/2014 и Уж-3056/2015

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-7683/2015 и Уж-7775/2016

 


• На врх странице