ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 25. седницe I Великог већа, одржанe 21. децембра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 21. децембар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 25. седници I Великог већа одлучио о 11 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-926/2015, Уж-996/2015, Уж-4445/2015, Уж-4931/2015, Уж-6002/2015, Уж-7002/2015, Уж-7202/2015, Уж-2053/2016, Уж-5893/2016, Уж-8302/2016 и Уж-7487/2017


• На врх странице