ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 25. седнице Уставног суда, одржане 21. децембра 2017. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 21. децембар 2017

Уставни суд је на 25. седници одлучио о 3 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-279/2016

- покренуо поступак за утврђивање незаконитости у предмету IУо-215/2017. Суд је обуставио извршење појединачног акта или радње предузете на основу акта чију законитост оцењује.

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-1671/2014 


• На врх странице