ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 24. седницe II Великог већа, одржанe 23. новембра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 23. новембар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 24. седници II Великог већа одлучио о 19 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-182/2017, да је за поступак принудне наплате надлежно Министарствo финансија, Пореска упрaва - Филијала Сомбор.

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-4877/2015, Уж-5048/2015, Уж-5350/2015, Уж-5997/2015, Уж-6946/2015, Уж-8558/2015, Уж-800/2016, Уж-1792/2016, Уж-4467/2016, Уж-4972/2016, Уж-5923/2016, Уж-5930/2016 и Уж-6050/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-7611/2014, Уж-3731/2015, Уж-7198/2015 и Уж-6664/2016

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-9899/2016 


• На врх странице