ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 23. седницe I Великог већа, одржанe 23. новембра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 23. новембар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 23. седници I Великог већа одлучио о 21 предмету

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5694/2013, Уж-2289/2015, Уж-2375/2015, Уж-3464/2015, Уж-4254/2015, Уж-4417/2015, Уж-7192/2015, Уж-984/2016, Уж-5929/2016, Уж-5953/2016, Уж-5995/2016, Уж-8227/2016, Уж-2137/2017, Уж-2441/2017, Уж-2911/2017, Уж-3123/2017 и Уж-7554/2017

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-8695/2014

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-283/2016, Уж-856/2016 и Уж-7732/2016

 


• На врх странице