ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 23. седнице Уставног суда, одржане 23. новембра 2017. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 23. новембар 2017

Уставни суд је на 23. седници одлучио о 4 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању незаконитости у предмету IУо-148/2016

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-183/2016

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-7007/2015

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-4988/2011 од 17. априла 2014. године


• На врх странице