ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 23. седницe II Великог већа, одржанe 9. новембра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 09. новембар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 23. седници II Великог већа одлучио о 20 предметa

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-4626/2015, Уж-4747/2015, Уж-5996/2015, Уж-6088/2015, Уж-6924/2015, Уж-7445/2015, Уж-8213/2015, Уж-412/2016, Уж-413/2016, Уж-1071/2016, Уж-1476/2016, Уж-2241/2016, Уж-2858/2016, Уж-4548/2016 и Уж-5517/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2766/2015 и Уж-1351/2016

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-8568/2015 и Уж-1480/2017

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-2236/2017 (Уж-11619/2013) од 22. јуна 2017. године и одбацио уставну жалбу у предмету Уж-2236/2017


• На врх странице