ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 22. седнице Уставног суда, одржане 9. новембра 2017. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 09. новембар 2017

Уставни суд је на 22. седници одлучио о 5 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању незаконитости у предмету IУо-103/2015

- донео одлуку о утврђивању незаконитости у предмету IУо-307/2015

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-342/2015

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-5130/2015

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-5622/2014

 


• На врх странице