ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 22. седницe II Великог већа, одржанe 26. октобра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 26. октобар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 22. седници II Великог већа одлучио о 11 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-507/2015, Уж-1608/2015, Уж-2588/2015, Уж-3168/2015, Уж-3742/2015, Уж-8706/2015, Уж-2223/2016, Уж-2465/2016 и Уж-5757/2016

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-6183/2014

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-3795/2016

 


• На врх странице