ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 21. седницe II Великог већа, одржанe 12. октобра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 12. октобар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 21. седници II Великог већа одлучио о 25 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-9032/2013, Уж-553/2015, Уж-3182/2015, Уж-3997/2015, Уж-4291/2015, Уж-4315/2015, Уж-5265/2015, Уж-5849/2015, Уж-6506/2015, Уж-6706/2015, Уж-7103/2015, Уж-7784/2015, Уж-7811/2015, Уж-8039/2015, Уж-8040/2015, Уж-1408/2016, Уж-1628/2016, Уж-945/2017, Уж-5080/2017, Уж-6642/2017 и Уж-7026/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-628/2015, Уж-5027/2015 и Уж-5358/2015

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-4022/2015 


• На врх странице