ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 21. седницe I Великог већа, одржанe 12. октобра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 12. октобар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 21. седници I Великог већа одлучио о 21 предмету

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- обуставио поступак за оцену законитости у предмету IУо-254/2016 и укинуо меру обуставе извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу оспореног Правилника Државног већа тужилаца

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-9078/2014, Уж-2185/2015, Уж-2672/2015, Уж-2827/2015, Уж-3572/2015, Уж-5487/2015, Уж-6638/2015, Уж-7819/2015, Уж-8119/2015, Уж-8234/2015, Уж-8283/2015, Уж-8423/2015, Уж-1323/2016 и Уж-10035/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-3052/2014, Уж-7430/2014, Уж-1338/2015, Уж-465/2016 и Уж-2732/2016

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-108/2015

 


• На врх странице