ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 20. седнице Уставног суда, одржане 12. октобра 2017. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 12. октобар 2017

Уставни суд је на 20. седници одлучио о 6 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-198/2015

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-126/2016

II  У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1972/2014 и Уж-5757/2015

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-1948/2014

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-7855/2014 


• На врх странице