ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 20. седницe II Великог већа, одржанe 28. септембра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 28. септембар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 20. седници II Великог већа одлучио о 21 предмету

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-140/2017, да је за вођење поступка и одлучивање о повреди права на суђење у разумном року надлежан Апелациони суд у Београду

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-4963/2014, Уж-9203/2014, Уж-1983/2015, Уж-2372/2015, Уж-2880/2015, Уж-3072/2015, Уж-4932/2015, Уж-6615/2015, Уж-7260/2015, Уж-7792/2015, Уж-8551/2015, Уж-931/2016, Уж-7552/2016, Уж-7653/2016, Уж-2943/2017, Уж-3378/2017, Уж-5081/2017 и Уж-6591/2017

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-8943/2016 и Уж-9612/2016


• На врх странице