ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 20. седницe I Великог већа, одржанe 28. септембра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 28. септембар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 20. седници I Великог већа одлучио о 12 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5667/2013, Уж-4681/2015, Уж-6129/2015, Уж-6290/2015, Уж-7088/2015, Уж-7805/2015, Уж-20/2016, Уж-8855/2016, Уж-4295/2017 и Уж-5098/2017

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-437/2015

- обуставио поступак по уставнoj жалби у предмету Уж-9613/2016

 

 


• На врх странице