ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 19. седницe II Великог већа, одржанe 20. септембра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


среда, 20. септембар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 19. седници II Великог већа одлучио о 15 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-4322/2015, Уж-4400/2015, Уж-5157/2015, Уж-6025/2015, Уж-7341/2015, Уж-7926/2015, Уж-8064/2015, Уж-8476/2015, Уж-121/2016, Уж-4231/2016, Уж-205/2017, Уж-2668/2017 и Уж-4797/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-4041/2015 и Уж-4056/2015 


• На врх странице