ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 19. седницe I Великог већа, одржанe 20. септембра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


среда, 20. септембар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 19. седници I Великог већа одлучио о 8 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-4761/2015, Уж-5383/2015, Уж-509/2016, Уж-4184/2016, Уж-9353/2016 и Уж-5038/2017

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-5877/2015

- обуставио поступак по уставнoj жалби у предмету Уж-1706/2016 


• На врх странице