ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 18. седницe II Великог већа, одржанe 14. септембра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 14. септембар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 18. седници II Великог већа одлучио о 18 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- одбацио иницијативу у предмету IУo-260/2016

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-29/2015, Уж-1079/2015, Уж-1160/2015, Уж-2995/2015, Уж-3130/2015, Уж-3509/2015, Уж-3713/2015, Уж-4202/2015, Уж-5185/2015, Уж-6102/2015, Уж-6554/2015, Уж-7160/2015, Уж-7860/2015, Уж-1324/2016 и Уж-8854/2016

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-6799/2015

- обуставио поступак по уставнoj жалби у предмету Уж-7145/2016

 

 

 


• На врх странице