ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 18. седницe I Великог већа, одржанe 14. септембра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 14. септембар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 18. седници I Великог већа одлучио о 9 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7933/2015, Уж-680/2016, Уж-756/2016, Уж-829/2016, Уж-1320/2016, Уж-1322/2016 и Уж-4270/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-7706/2014 и Уж-8055/2015


• На врх странице