ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 17. седнице Уставног суда, одржане 19. јула 2017. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


среда, 19. јул 2017

Уставни суд је на 17. седници одлучио о 5 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- одбацио иницијативе у предмету IУо-189/2012

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-24/2016. Суд је, у смислу члана 58. став 4. Закона о Уставном суду, одложио објављивање ове Одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“ за четири месеца од дана њеног доношења.

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-122/2016. Суд је, у смислу члана 58. став 4. Закона о Уставном суду, одложио објављивање ове Одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“ за четири месеца од дана њеног доношења.

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5389/2015 и Уж-5743/2015


• На врх странице