ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 15. седницe II Великог већа, одржанe 13. јула 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 13. јул 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 15. седници II Великог већа одлучио о 13 предметa

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање незаконитости у предмету IУо-103/2015

- покренуо поступак за утврђивање неуставности и незаконитости у предмету IУо-126/2016

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2405/2014, Уж-5599/2014, Уж-3953/2015, Уж-5455/2015, Уж-8111/2015, Уж-8601/2015, Уж-3493/2016 и Уж-9220/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-5550/2015 и Уж-7883/2015

- обуставио поступак по уставнoj жалби у предмету Уж-1046/2015


• На врх странице