ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 15. седницe I Великог већа, одржанe 13. јула 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 13. јул 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 15. седници I Великог већа одлучио о 21 предмету

I У предметима оцене уставности међународних уговора Уставни суд је:

- одбацио инцијативе и захтевe у предмету IУм-478/2014

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање незаконитости у предмету IУо-148/2016

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5717/2014, Уж-480/2015, Уж-4376/2015, Уж-6817/2015, Уж-7420/2015, Уж-7629/2015, Уж-7657/2015, Уж-8080/2015, Уж-8814/2016, Уж-9439/2016, Уж-9477/2016, Уж-9621/2016, Уж-9993/2016 и Уж-10084/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-4152/2015, Уж-4266/2015, Уж-5221/2015, Уж-7588/2015 и Уж-7734/2015


• На врх странице