ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 14. седницe II Великог већа, одржанe 6. јула 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 06. јул 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 14. седници II Великог већа одлучио о 37 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-6089/2014, Уж-742/2015, Уж-2412/2015, Уж-2529/2015, Уж-2661/2015, Уж-4031/2015, Уж-4818/2015, Уж-5988/2015, Уж-6087/2015, Уж-6875/2015, Уж-7073/2015, Уж-7660/2015, Уж-7694/2015, Уж-7704/2015, Уж-7768/2015, Уж-7817/2015, Уж-8107/2015, Уж-3011/2016, Уж-3267/2016, Уж-4800/2016, Уж-7656/2016, Уж-7726/2016, Уж-7798/2016, Уж-7839/2016, Уж-7843/2016, Уж-8620/2016, Уж-9440/2016, Уж-9657/2016, Уж-9762/2016, Уж-9825/2016, Уж-10036/2016, Уж-10061/2016, Уж-10063/2016, Уж-689/2017, Уж-1699/2017 и Уж-2442/2017

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-381/2015

 


• На врх странице