ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 14. седницe I Великог већа, одржанe 6. јула 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 06. јул 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 14. седници I Великог већа одлучио о 30 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7601/2014, Уж-617/2015, Уж-1753/2015, Уж-2333/2015, Уж-2541/2015, Уж-3698/2015, Уж-5188/2015, Уж-6356/2015, Уж-6459/2015, Уж-8337/2015, Уж-8659/2015, Уж-7782/2016, Уж-7797/2016, Уж-7842/2016, Уж-8099/2016, Уж-8101/2016, Уж-8102/2016, Уж-8429/2016, Уж-8726/2016, Уж-8733/2016, Уж-8885/2016, Уж-9094/2016, Уж-9279/2016, Уж-9283/2016, Уж-9372/2016, Уж-9540/2016, Уж-9815/2016, Уж-9974/2016 и Уж-3484/2017

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-2080/2015

 

 

 


• На врх странице