ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 10. седницe II Великог већа, одржанe 18. маја 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 18. мај 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 10. седници II Великог већа одлучио о 36 предмета

I
У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5097/2013, Уж-3363/2014, Уж-1862/2015, Уж-2373/2015, Уж-2374/2015, Уж-2433/2015, Уж-2657/2015, Уж-2858/2015, Уж-2985/2015, Уж-3117/2015, Уж-3510/2015, Уж-3935/2015, Уж-4704/2015, Уж-5903/2015, Уж-6191/2015, Уж-6449/2015, Уж-6453/2015, Уж-6530/2015, Уж-6663/2015, Уж-6794/2015, Уж-7451/2015, Уж-8188/2015, Уж-8438/2015,  Уж-679/2016, Уж-3485/2016, Уж-6883/2016, Уж-9484/2016 и Уж-10090/2016 

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2308/2015, Уж-2437/2015, Уж-2614/2015, Уж-3496/2015, Уж-3970/2015, Уж-6962/2015 и Уж-8656/2015 

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-1755/2015 од 16. марта 2017. године


• На врх странице