ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 10. седницe I Великог већа, одржанe 18. маја 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 18. мај 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 10. седници I Великог већа одлучио о 24 предметa 

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је: 

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1640/2014, Уж-1677/2014, Уж-8592/2014, Уж-455/2015, Уж-1897/2015, Уж-2376/2015, Уж-2748/2015, Уж-2924/2015, Уж-3446/2015, Уж-4304/2015, Уж-4669/2015, Уж-5183/2015, Уж-6455/2015, Уж-6458/2015 и Уж-7816/2015

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2741/2014, Уж-1088/2015, Уж-1656/2015, Уж-1842/2015, Уж-2365/2015, Уж-3560/2015, Уж-4483/2015 и Уж-5445/2015 

- донео допунску одлуку у предмету Уж-8276/2014

 


• На врх странице