ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 9. седницe II Великог већа, одржанe 11. маја 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председица Уставног суда и председница Већа


петак, 12. мај 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 9. седници II Великог већа одлучио о 29 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5404/2014, Уж-775/2015, Уж-1863/2015, Уж-1864/2015, Уж-1875/2015, Уж-1908/2015, Уж-2028/2015, Уж-2432/2015, Уж-2435/2015, Уж-4411/2015, Уж-4519/2015, Уж-4530/2015, Уж-6211/2015, Уж-6452/2015, Уж-7210/2015, Уж-7630/2015, Уж-7742/2015, Уж-7744/2015, Уж-8609/2015, Уж-6884/2016 и Уж-6999/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-1098/2014, Уж-1836/2015, Уж-2234/2015, Уж-4816/2015, Уж-5400/2015, Уж-6197/2015 и Уж-7289/2015

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-2445/2015 од 2. марта 2017. године


• На врх странице