ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 6. седницe I Великог већа, одржанe 13. априла 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 13. април 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 6. седници I Великог већа одлучио о 20 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-270/2016, да је за поступак принудне наплате судске таксе надлежно Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Сомбор.

- у предмету IIIУ-30/2017, да је за вођење прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Панчеву.

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-6514/2014, Уж-7416/2014, Уж-351/2015, Уж-678/2015, Уж-2199/2015, Уж-2423/2015, Уж-3225/2015, Уж-3905/2015, Уж-4294/2015, Уж-5353/2015, Уж-5505/2015, Уж-5581/2015, Уж-5957/2015, Уж-7767/2015 и Уж-8047/2015

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-177/2015 и Уж-5928/2015

- обуставио поступак по уставнoj жалби у предмету Уж-7240/2014

 

 


• На врх странице