ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 3. седницe I Великог већа, одржанe 16. марта 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 16. март 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 3. седници I Великог већа одлучио о 9 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2229/2014, Уж-4064/2015, Уж-7739/2015, Уж-7761/2015 и Уж-3496/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-7141/2014 и Уж-7659/2014

- обуставио поступак по уставнoj жалби у предмету Уж-295/2016

- ставио ван снаге Решење Уставног суда Уж-6290/2014 од 9. новембра 2016. године и обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-6290/2014  

 

 


• На врх странице