ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Дневни ред 9. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у понедељак 28. фебруара 2011. године, са почетком у 12,00 сати


                   1.   Разматрање захтева за оцену уставности закона

1) IУз-3/2011 - Оцена уставности и сагласности са потврђеним међународним уговором одредаба члана 1, члана 2. став 4, чл.  и 5, члана 6. ст. 1. и 2. и чл. 8, 9. и 10. Закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", број 101/10)

Седница ће бити отворена за јавност.

 

 


• На врх странице