ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Дневни ред 6. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 10. фебруара 2011. године


1. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката:

1)     IУз  - 3/2011 -  Оцена уставности Закона о изменама и допунама Закона о високом савету судства ("Службени гласник РС", број 101/10)

 


• На врх странице