ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Дневни ред 4. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 3. фебруара 2011. године


Избор председника Уставног суда;

- утврђивање листе кандидата за председника Уставног суда;
- образовање Комисије за спровођење поступка гласања

• На врх странице