ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Дневни ред 2. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у среду 26. јануара 2011. године, са почетком у 10,00 сати


                         1. Усвајање Записника са  1. Редовне седнице Уставног суда одржане 19. јануара 2011. године;

                         2.  Усвајање информације о примљеним предметима у периоду од   1. до 14. јануара 2011.  године;

                         3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката:

1)  IIIУ-1100/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Бору

2)  IIIУ-1128/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Бору

3)  IIIУ-1137/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Бору

4)  IIIУ-1261/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората  и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Бору 

5)  IIIУ-1386/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Сокобањи 

6)  IIIУ-1404/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората  и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Сокобањи 

7)  IIIУ-1415/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората  и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Сокобањи 

 

                        4.   Разматрање уставних жалби:

1)   Уж-921/2008  -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету П. 2050/03

2)   Уж-967/2008  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Крушевцу К. 151/06 од 16. новембра 2007. године и пресуде Врховног  суда Србије Кж. I 329/08 од 26. марта 2008. године

3)   Уж-529/2010 -  Уставна жалба изјављена против Одлуке Државног већа тужилаца број 119-01-253/09-01 од 15. децембра 2009. године

4)   Уж-3280/2010  -  Уставна жалба изјављена против радњи раније Окружног суда у Београду и Вишег суда у Београду

5)   Уж-3370/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Новом Саду К. 8/08 „веза Апелациони суд из Новог Сада К. з. I 6/10“

6)   Уж-3389/2010  -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року који се водио пред Трећим општинским судом у Београду у предмету П. 265/07

7)   Уж-3430/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Краљеву П1. 564/05 од 24. августа 2009. године, пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж1. 1893/10 од 4. маја 2010. године, налога за плаћање судске таксе IП.564/05 и налога за плаћање судске таксе IП. 564/05

8)   Уж-3515/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Четвртог општинског суда у Београду П. 4008/05 од 15. октобра 2007. године, пресуде Окружног суда у Београду Гж. 1419/08 од 9. јуна 2008. године и пресуде Врховног касационог суда Рев. 306/10 од 12. маја 2010. године

9)   Уж-3520/2010  -  Уставна жалба изјављена против акта Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број 07-00-01327/07-03 од 23. септембра 2009. године и закључка Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број 07-00-00650/10-03 од 13. априла 2010. године

10)   Уж-3561/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Управног суда У. 2847/10 од 13. маја 2010. године

11)   Уж-3567/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Управног суда У. 1962/10 од 9. јуна 2010. године

12)   Уж-3592/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног касационог суда Рев. II 1139/09 од 14. априла 2010. године

13)   Уж-3610/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Краљеву Гж. 2187/09 од 9. октобра 2009. године и решења Врховног касационог суда Рев.2. 1271/10 од 13. маја 2010. године

14)   Уж-3678/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Мионици К. 112/08 од 2. октобра 2009. године и пресуде Апелационог суда у Београду Кж1. 1471/10 од 29. априла 2010. године

15)   Уж-3686/2010  -  Уставна жалба изјављена против решења Вишег суда у Лесковцу Гж. 2120/10 од 12. маја 2010. године, решења Општинског суда у Лесковцу IIIР. 1426/09 од 3. новембра 2009. године и решења Општинског суда у Лесковцу IIIР. 1426/09 од 5. јуна 2009. године

16)   Уж-3706/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Нишу ВПК. 40/06 од 2. децембра 2008. године и пресуде Апелационог суда у Нишу Кж.1. ВП. 286/10 од 2. марта 2010. године

17)   Уж-3726/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у алексинцу К. 224/07 од 2. марта 2009. године и пресуде Окружног суда у Нишу Кж. 1399/09 од 11. августа 2009. године

18)   Уж-3737/2010  -  Уставна жалба изјављена против решења Вишег суда у Нишу Ки. 195/10 од 23. априла 2010. године, решења Вишег суда у Нишу Кв. 508/10 од 18. маја 2010. године и акта Републичког јавног тужилаштва КТЗ. 400/10 од 29. јуна 2010. године

19)   Уж-3772/2010  -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Баточини VII Су. 11/09 од 9. октобра 2009. године, два решења Општинског суда у Баточини К. 46/09 од 9. октобра 2009. године, записника о главном претресу К. 46/09 од 9. октобра 2009. године, пресуде Општинског суда у Баточини К. 46/09 од 9. октобра 2009. године и пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Кж.1. 438/10 од 1. фебруара 2010. године

20)   Уж-3782/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Лесковцу К. 318/09 од 19. августа 2009. године и пресуде Апелационог суда у Нишу Кж.1. 818/10 од 12. маја 2010. године

21)   Уж-3793/2010  -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у кривичном поступку који је вођен пред Окружним судом у Београду под бројем К. 432/01

22)   Уж-3797/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Кж.1. 2391/10 од 8. јуна 2010. године

23)   Уж-4131/2010  -  Уставна жалба због повреде права на суђење у разумном року у предмету П. 20330/10 који се водио пред Вишим судом у Београду против пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 12317/10 од 8. јула 2010. године

24)   Уж-4132/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде  Општинског суда у Свилајнцу П. 332/06 од 13. октобра 2008. године, пресуде Окружног суда у Јагодини  Гж. 2381/08 од 26. децембра 2008. године и пресуде Врховног касационог суда Рев. 664/10 од 12. маја 2010. године

25)   Уж-4133/2010    -  Уставна жалба изјављена против решења  Општинског суда у Панчеву П. 314/08 од 31. октобра 2008. године и решења Вишег суда у Панчеву Гж. 696/10 од 20. априла 2010. године

26)   Уж-4135/2010    -  Уставна жалба Радише Ђурђевца 

27)   Уж-4150/2010    -  Уставна жалба изјављена против решења  Општинског суда у Нишу И. 4738/09 од 2. јула 2009. године и решења Вишег суда у Нишу Гж. 1812/10 од 8. јуна 2010. године

28)   Уж-4177/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Лесковцу Гж. 2835/07 од 26. августа 2008. године, као и због повреде права на суђење у разумном року  у парничном поступку који се водио пред Општинским судом у Лесковцу у предмету П. 1762/05

 29)   Уж-4179/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Свилајнцу П. 325/08 од 24. јуна 2009. године и пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж. 1401/10 од 9. јула 2010. године

30)   Уж-4193/2010    -  Уставна жалба изјављена против решења Петог општинског суда у Београду П. 745/07 од 10. октобра 20007. године, решења Окружног суда у Београду Гж. 132/08 од 5. марта 2008. године, решења Петог општинског суда у Београду П. 745/06 од 18. маја 2009. године и решења Вишег суда у Београду Гж. 7322/10 од 14. априла 2010. године – повреда права на суђење у разумном року у парничном поступку који је вођен пред Петим општинским судом у Београду у предмету П. 745/07, као и у поступку по предлогу за понављање парничног поступка који је вођен пред Петим општинским судом у Београду у предмету П. 745/06

31)   Уж-4226/2010    -  Уставна жалба Удружења грађана Друштво пријатеља животиња „Пријатељ“ Суботица

32)   Уж-4230/2010    -  Уставна жалба изјављена против решења о извршењу Општинског суда  у Шапцу И. 1689/01 од 26. октобра 2001. године, радње недостaвљања решења о обустави извршног поступка И. 1689/01 од 29. јануара 2001. године, као и због повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Шапцу у предмету И. 1689/01

33)   Уж-4231/2010    -  Уставна жалба изјављена против решења о извршењу Општинског суда  у Шапцу И. 390/01 од 12. марта 2001. године, као и због повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Шапцу у предмету И. 390/01

34)   Уж-4324/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Ваљеву Р 1636/08 од 22. септембра 2009. године и пресуде Вишег суда у Ваљеву Гж. 823/10 од 27. маја 2010. године

35)   Уж-4327/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Смедереву П. 159/07  од 28. маја 2007. године и пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 2592/10 од 1.  јула 2010. године

36)   Уж-4412/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Лесксовцу Р. 869/07 од 11. новембра 2008. године и пресуде Апелационог суда у Нишу Гж. 2867/10 од 8. јула 2010. године

37)   Уж-4671/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Чачку Р. 1474/08 од 6. октобра 2008. године, пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж. 253/10  од 19. фебруара 2010. године и решење Врховног касационог суда Гзз1. 424/10 од 2. септембра 2010. године

38)   Уж-4672/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Чачку Р. 557/98 од 9. јулла 2007. године, пресуде Окружног суда у Чачку Гж. 983/09 од 28. октобра 2009. године и решења Врховног касационог суда Гзз1. 448/10 од 1. септембра 2010. године

39)   Уж-4701/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Новом Саду О. 1017/02 од 17. септембра 2002. године, решења Општинског суда у Новом Саду  Р. 486/04 од 30. септембра 2004. године, пресуде Општинског суда у Новом Саду П. 4259/05 од 24. јануара 2006. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. 288/07 од 24. јануара 2008. године

40)   Уж-4717/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Јагодини Р. 86/01 од 30. јануара 2008. године и пресуде Окружног суда у Јагодини Гж1. 223/08 од 14. маја 2008. године

41)   Уж-4861/2010    -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског судије за прекршаје у Иригу Уп. 1137/08 од 9. октобра 2009. године и пресуде Вишег прекршајног суда – Одељења у Новом Саду Прж. 6066/10 од 9. јула 2010. године 

42)   Уж-4905/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Вишег прекршајног суда у Београду – Одељења у Новом Саду III-309 Прж. 5491/10 од 4. маја 2010. године

                        5.  План рада Уставног суда  за период јануар – март 2011. године;

                        6.    Разно.

 


• На врх странице